உற்பத்தி சந்தை

உள்நாட்டு சந்தை மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் எங்களிடம் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர். விற்பனை மேலாளர் நல்ல தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக சரளமாக ஆங்கிலம் பேச முடியும்.

எங்கள் முக்கிய விற்பனை சந்தை:

வட அமெரிக்கா 25.00%

தெற்கு ஐரோப்பா 15.00%