தயாரிப்பு பயன்பாடு

இயந்திரங்கள், இரசாயனத் தொழில், பெட்ரோலியம், உலோகம், உணவு, வாகன பாகங்கள், மின்னணுவியல், மின்சாரம், தொழில்துறை வடிகால், கடல்நீர் போக்குவரத்து, நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பு போன்றவற்றில் எங்கள் தயாரிப்பு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.